قالب تیزر شهادت امام علی(ع)

شناسه قالب : 679
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
25 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی آنلاین، شهادت امیر المومنین امام علی (ع) را به صورت ویژه تسلیت بگویید. 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری