قالب اسلایدشو مدرسه

شناسه قالب : 698
15 متن
15 تصویر
0 ویدیو
100 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو آنلاین به راحتی مدرسه یا آموزشگاه خود را تبلیغ کنید. اگر به دنبال یک فیلم تبلیغاتی هستید که بتواند در فصل بازگشت به مدرسه توجهات را در شبکه های اجتماعی جلب کند ، در جای مناسب قرار دارید. پودر گچ روی تخته سیاه جلوه خاصی دارد و شما می توانید با انیمیشن هایی که از آن پشتیبانی می کنند اعلامیه ها و ایده های خود را به صورت بصری به مخاطبان خود منتقل کنید. این پروژه بسیار انعطاف پذیر است و تمام عناصر می تواند متحرک و پویا باشد، بنابراین شخصی سازی آن بسیار آسان است، تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که عکسهای خود را اضافه کنید و متن را تغییر دهید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری