قالب پست معرفی برند

شناسه قالب : 732
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب

قالب پست اینستاگرام معرفی برند، قالبی است که به شما کمک می کند تا به سرعت یک ویدیوی خیره کننده برای تجارت خود ایجاد کنید. شما می توانید از این قالب برای تبلیغات و موارد دیگر استفاده کنید و پست های جذابی برای اینستاگرام خود بسازید و به راحتی دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. تصویر خود را جایگزین و متن را ویرایش کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

 

 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری