قالب استوری معرفی نرم افزار

شناسه قالب : 760
3 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام برای معرفی نرم افزار موبایل یا اپلیکیشن ها بسیار مناسب است. شما می توانید با ساخت استوری دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. فقط کافیست عکس و متن دلخواه خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری