قالب استوری انتخابات

شناسه قالب : 778
6 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام، برای تبلیغ نامزد و کاندیدای انتخابات بسیار مناسب است. شما می توانید به راحتی این قالب را شخصی سازی کرده و کاندید مورد نظر خود را در اینستاگرام و فضای مجازی به دیگران معرفی کنید. عکس و متن مورد نظر خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری