استوری معرفی نامزد انتخاباتی

شناسه قالب : 793
6 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری معرفی نامزد انتخاباتی قالبی حرفه ای با افکت های خاص که به صورت اختصاصی طراحی شده. این قالب مناسب برای معرفی نامزدهای انتخاباتی است که به راحتی می توانید آن را ویرایش کنید به زیبایی هرچه بیشتر کاندید خود را معرفی کنید.پس هرچه زودتر ویدیوی خود را بسازید و دیگران را ترغیب به رای دادن به کاندید محبوب خود کنید.ساخت استوری اینستاگرام در ویدیتور ویدیوساز آنلاین.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری