تیزر معرفی کاندید انتخابات

شناسه قالب : 835
15 متن
4 تصویر
0 ویدیو
46 ثانیه
معرفی قالب

تیزر معرفی کاندید انتخابات پروژه ای زیبا و حرفه ای است که با افکت های خاص و حرکت دوربین به زیبایی کاندید مورد نظر شما را تبلیغ می کند. شما می توانید با ساخت تیزر تبلیغاتی آنلاین نامزد و کاندید دلخواه خود را تبلیغ و به دیگران معرفی کنید و در افزایش آرا سهم بسزایی داشته باشید. تصاویر خود را جایگزین و متن ها را ویرایش کنید در عرض چند دقیقه ویدیوی شما آماده است.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری