قالب پست معرفی کتاب

شناسه قالب : 849
3 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست اینستاگرام معرفی کتاب، پست های زیبا و جذابی برای اینستاگرام خود ایجاد کنید و از این طریق هم کتاب های خود را معرفی کنید و هم دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. کافیست عکس جلد کتاب مورد نظر خود را آپلود و متن ها را ویرایش کنید تا در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری