قالب استوری نقاشی

شناسه قالب : 889
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

ساخت قالب استوری اینستاگرام به شما کمک می کند استوری های جذابی برای پیج خود بسازید و از این راه دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. قالب استوری نقاشی تصویر مورد نظر شما را با حرکت براش نمایش می دهد و برای موارد زیادی کاربرد دارد. عکس خود را جایگزین، متن را ویرایش و موسیقی را تغییر دهید و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری