قالب پست پزشکی

شناسه قالب : 959
5 متن
2 تصویر
0 ویدیو
20 ثانیه
معرفی قالب

قالب پست پزشکی انتخابی عالی برای تبلیغ کیلینیک های پزشکی، دندان پزشکی، خدمات درمانی و …

تصویر خود را بارگذاری و متن ها را ویرایش کنید و از نتیجه لذت ببرید.همین الان پست اینستاگرام خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری